1 day ago

Zawiadomienie – szkolenia z Worda

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z informatyki

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-sprzedaz.biz.pl/blo read more...

3 days ago

Ołoszenie – warsztaty z ekonomii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" read more...

3 days ago

Decyzja – szkolenia z czeskiego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

3 days ago

Obwieszczenie – szkolenia ze słowackiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-sprze read more...

4 days ago

Ołoszenie – szkolenia z niemieckiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.szkolen read more...

6 days ago

Zawiadomienie – treningi z pedagogiki

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.szkolenia-sprzedaz.biz. read more...