1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z reklamy

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

1 month ago

Informacja – treningi z pedagogiki

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-sprzedaz.com. read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z przywództwa

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z translacji

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Next